Zajímavosti, které jste o otroctví pravděpodobně vůbec nevěděli

Co je vlastně otrokářství? Je to označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody, byť se teoreticky nejedná o stav protiprávní nebo právem přímo definovaný.

Na světě je momentálně více než 30 milionů otroků a to i přes fakt, že otroctví je ve všech zemích světa přísně zakázané. Pojďme se společně podívat na některé zajímavosti, které jste nejspíše o otroctví nevěděli.


Další
Diskuze
Článek napsal: Nex
Přidáno:
Čtenáři nejvíce čtou
Příspěvky z Instagramu