Emmeline Pankhurstová -bojovnice za ženská práva

První žena, která se snažila zrovnoprávnit ženy ve společnosti, dopřát ženám prosazení s výhodou volebního práva. To byla Emmeline Pankhurstová

Emmeline se narodila 14. Července 1858 v Manches­teru. Do dějin se zapsala svou politickou aktivitou, kterou chtěla změnit dosavadní zajetý režim v Británii. Pocházela ze zámožné rodiny, se kterou se později rozešla. Provdala se za právníka Richarda Pankhursta, potkala ho na jednom z mítinků. Jejím manželem se stal v témže roce, kdy ve Sněmovně lidu odezněl jeho návrh zákona podporující volební právo žen. O tomto právě začal parlament diskutovat už dvacet let předtím, nikdy se však nedostal do programu žádné vlády ani strany. Jako členka radikálního křídla Liberální strany a zakladatelka Ženské občanské ligy bránila Emmeline spolu s ním zájmy, pro které se později Emily Davidsonová vrhla pod kopyta královského koně během slavného závodu Epsom Derby. , který byl téměř tak starý jako její otec. Podporovala jeho politické ambice. Po jeho smrti byla nucena prodat dům, knihy a obrazy a najmout si malý domek na Nelsonově ulici v Manchesteru. Roku 1903 založila organizaci WSPU. Sídlo organizace byloroku 1906 přeneseno do Londýna. Organizace požadující volební právo žen se postupně radikalizovala. V březnu roku 1912 členky organizace řádily v londýnských ulicích. Hořeli neobydlené domy, okna na vládních budovách na Oxford Street byla rozbita kameny. Objektem útoků se staly i sbírky v National Gallery, vlaky, telegrafní kabely a poštovní zásilky. K militantní formě protestu britské sufražetky dospěli po dvaceti letech mítinků, demonstrací a petic. Ignorace jejich požadavků změnila taktiku jejich boje. „Vláda vyhlásila válku ženám,“ řekla Emmeline Pankhurstová. Když v roce 1903 Emmeline založila slavnou Ženskou sociální a politickou unii (Women´s Social and Political Union), do aktivity hnutí angažovala i své dcery Christabel, Sylvii a Adélu.
Volební právo pro ženy měly přijmout až s úplným nastoupením jejich socialistické moci.
Díky osobnosti manchesterské dámy a dcer tak vzniklo masové hnutí žen z buržoazie a střední třídy, „armáda“, jak ji nazývala Emmeline. Na první masové demonstraci v roce 1908, která se uskutečnila v Hyde parku, se zúčastnilo téměř půl milionu lidí. Pro jasné rozlišení těchto žen se vžil pojem sufražetky (suffrage – právo volit.) Krátce po začátku nového století už však lidí klidný boj za rovnoprávnost žen nezajímal. Z novin se vytratily názory sufražetek. Její dcera Christabel se tehdy rozhodla přitvrdit. "Dá liberální vláda ženám právo volit?,“ křičela Christabel na mítinku budoucího britského ministra zahraničí sira Edwarda Greye. Když ji chtěl policista vykázat, začala ho kopat a poplivávají. Tehdy ženy poprvé v Británii použili v boji za volební právo násilí. Emmeline pochopila, kam až je vláda schopna zajít, a přidala se k militantní cestě, kterou nastolili její dcery. Sama se opakovaně dostala do vězení a podstoupila několik hladovek. Brzy inspirovala mnoho žen na podobné akty občanské neposlušnosti­.V roce 1918 britská vláda uznala plné volební právo ženám, které byly starším než třicet let. Muži mohli tehdy volit už jako 21-letí. V roce 1917 založila Stranu žen, která měla ve svém politickém programu například i rozdělení habsburské monarchie. Britské sufražetky v tomto období podporovali pád Rakousko-Uherska a emancipaci nástupnických států včetně Československa. Po válce se Emmeline včas dostala do Spojených států a Kanady, kde se její národní cítění posílilo. Po návratu ze zámoří přehodnotila svou někdejší politickou orientaci aroku 1928 vstoupila do Konzervativní strany, ale zradilo ji zdraví. Téhož roku zemřela.


Ostatní uživatelé právě čtou tento populární článek
Proč si koupit kurz na kryptoměny a vyhnout se nepromyšlené investici do kryptoměn
Zajímají vás kryptoměny a chcete vydělat co nejvíce? Naučíme vás strategie profesionálů a taky to, jak se vyvarovat ztrátám. Naučte se to, co jiným trvá roky.
Diskuze
Článek napsal: Anavi / Ivana Nováková
Přidáno:
Čtenáři nejvíce čtou
Příspěvky z Instagramu